Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trang, 28

Hanoi

  • Likes 139
  • Views 16

Chat
Like

- Đừng tỏ ra yếu đuối để mong chờ sự quan tâm của người khác, mà hãy là điểm tựa để cho người khác dựa vào!.
NHỚ!!!


Đêm không ngủ lòng bồi hồi chợt nhớ!
Nhớ mái trường xưa mấy dãy A – M
Nhớ khi ấy tuổi 18 thơ ngây
Bước vào giảng đường mà thấy mình nhỏ bé.
Bao ước mơ khát vọng của tuổi trẻ
Có chắp cánh bay cùng mơ mộng ấy chăng?
Tôi còn nhớ sân trường, cùng lối ấy
Bước chân ai vội vã mong kịp g

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (5)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trang hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Trang

SIGN UP