Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Traibi, 51

Hanoi

  • Likes 12
  • Views 1

Chat
Like

Để bắt đầu yêu thương một người thật sự không khó, chỉ cần có chút duyên số và cảm xúc dành cho nhau.
Nhưng để tiếp tục giữ được tình yêu đó qua năm tháng thì cần cả một sự cố gắng và kiên tâm, mà không một duyên phận hay cảm xúc vô vị nào có thể làm thay được.
Vậy khi một trong hai không còn cố gắng và những nghi kỵ đã len vào những ngón tay không còn đan chặt, người ta còn lựa chọn nào khác ngoài… buông tay ???


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Traibi hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Traibi

SIGN UP