Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trần Thị Diệu, 26

Hanoi

  • Likes 147
  • Views 25

Chat
Like

Nếu người anh yêu là một cô gái mau nước mắt, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy thật nhiều. Đó chính là người một mực tin tưởng trao tình cảm cho anh mà không hề toan tính. Người con gái đó có tâm hồn thánh thiện và trái tim ấm áp vô cùng. Biểu tượng cảm xúc heart


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trần Thị Diệu has answered 106 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Trần Thị Diệu

SIGN UP