Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Tiểu Đào Hoa, 26

Hanoi

  • Likes 1,701
  • Views 4,392

Chat
Like

Cho những tháng ngày đã qua, chưa bao giờ a nhìn về phía e để hiểu về 1 nụ cười quen thuộc, hiểu đc rằng chỉ cần 1 vòng tay nơi a là đủ. Để rồi hôm nay lướt ngag nhau như 2ng xa lạ. E gượng cười vì biết rằng sẽ qua thôi a!!!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Tiểu Đào Hoa has answered 66 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Tiểu Đào Hoa

SIGN UP