Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thao Vi, 31

Hanoi

  • Likes 31
  • Views 0

Chat
Like

Dù có đi suốt cuộc đời cát bụi, hãy cứ tin hạnh phúc ở cuối con đường!...^_^
Cuộc sống là sự chờ đợi 1 người đủ chân thành để yêu thương ta, dù biết sự chờ đợi ấy có thể sẽ kéo dài đến khi sự sống kết thúc. Cuộc sống luôn bắt ta phải chờ đợi và đôi khi đó còn là duyên số...


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thao Vi hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Thao Vi

SIGN UP