Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thanh, 25

Hanoi

  • Likes 371
  • Views 8

Chat
Like

Vui vẻ, hòa đồng cũng mọi người...thích xem phim, ăn kem, ăn quà vặt...!
Yêu âm nhạc và ca hát...và còn nhìu cái mà các bạn chưa khám phá đươc...! ^_^

**--------------------------------**
Cuộc sống..!!
Chúng ta đều có thể chia sẻ với nhau về mọi điều muốn nói.......!
Riêng chỉ có "nỗi đau" thì chẳng thể nào...và cũng chẳng có cách nào chia sẻ nó.. :-(
Lạc quan là cách chúng ta đánh lừa "nỗi


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thanh hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Thanh

SIGN UP