Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Sử Nữ, 32

Hanoi  •  Here to chat

  • Likes 1,178
  • Views 2,947

Chat
Like

Chỉ là bạn
-Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
-Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng
-Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
-Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.
-Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.
"Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?"

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Sử Nữ has answered 51 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Sử Nữ

SIGN UP