Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Quatanghomnay, 40

Hanoi

  • Likes 316
  • Views 146

Chat
Like

Sức khỏe tuy chưa phải là tất cả nhưng nếu thiếu sức khỏe thì những thứ còn lại đều mất hết ý nghĩa.
BẠN CÓ NHẬN RA NHỮNG NGHỊCH LÝ NÀY?
- Chúng ta lo lắng và chuẩn bị rất nhiều điều cho tương lai xa xôi đến những thứ nhỏ nhặt hiện tại, nhưng lại rất ít chú ý đến điều quan trọng nhất là sức khỏe của chúng ta ngay bây giờ.
- Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của mình, nhưng đi tra dầu và sửa chữa ngay cho chiếc xe kh


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Quatanghomnay hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Quatanghomnay

SIGN UP