Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Ngọc Duy, 28

Hanoi

  • Likes 34
  • Views 0

Chat
Like

- Là 1 người sống rất hòa đồng, thích tham gia những sự kiện mang tính chất giao lưu và học hỏi.
- Cố tạo cho mọi người thấy mình đang rất vui vẻ và thoải mái để che đi nỗi đau khó xóa mờ trong tim.
- Tìm 1 ai đó mang đến hạnh phúc cho mình.
- Mông muốn kết bạn tất cả mọi miền trên tổ quốc.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Ngọc Duy has answered 180 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Ngọc Duy

SIGN UP