Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Cao Thế Vinh, 27

Hanoi  •  Here to chat

  • Likes 4
  • Views 0

Chat
Like

mình muốn quen các bạn nữ ở HN độ tuổi 18 tới 20 .hjhjhj .
Mình ở Hàng Than _ Ba Đình _ HN
cần tìm lắm 1 người hiểu và tâm sự với tôi , nhiều khi làm việc hay học tập muốn lắm 1 ai đó nhắn tin hỏi thăm . Điếu ước đó nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ được


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Cao Thế Vinh has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Cao Thế Vinh

SIGN UP