Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Văn Trường, 60

Hanoi

  • Likes 12
  • Views 5

Chat
Like

Chỉnh chu; khó tính; thích bù khú rượu bia; thích nấu ăn; làm món ăn rất được; thích nhạc không lời; Thích xem đủ loại phim truyện; Thích sưu tầm tem phiên bản hội họa thế gới;
Khá khêó tay: Búa, kìm, dao, kéo, cưa, bào, đục, kim chỉ, may vá...


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Văn Trường hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Văn Trường

SIGN UP