Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Lưu Hoài, 27

Hanoi

  • Likes 466
  • Views 80

Chat
Like

Tính khí thất thường, vui xong buồn ngay được :) Thích nhìn người khác cười và nghe kể chuyện cười. :v Nói chung là dễ gần nhưng chỉ tiếp xúc 1 lần thì ko thể quý được. :( Thích trồng cây, hoa, nghe nhạc US-Uk nấu ăn. Nhiều lúc nói hết phần người khác nhưng có lúc cậy mồm ra cũng không nói câu nào. Nghĩ mở nói thẳng, thỉnh thoảng nói những điều mà thường ng ta chỉ dám nghĩ. Cái gì cũng (muốn) làm nhưng ko cái gì giỏi ngoài nấu ăn và đan móc. Thích ăn chuối. :“> Cái gì cũng sợ nhưng đặc biệt sợ máu và đàn ông :-o Ngại nhất là khi bị ng khác nhìn

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (5)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Lưu Hoài has answered 50 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Lưu Hoài

SIGN UP