Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Quang Hà, 38

Hanoi  •  Here to chat

  • Likes 34
  • Views 2

Chat
Like

Muốn làm quen với phụ nữ 20-30
Ngôn ngữ loài hoa

Con người ý tưởng sâu xa
Điều mình muốn nói mượn hoa thay lời.

Mặn mà hoa Cúc vàng tươi
Hải đường lộng lẫy, Giấy tôi vô tình
Phù dung phúc hậu anh minh
Mào gà mộc mạc nghĩa tình trước sau

Tính tình điềm đạm hoa Ngâu
Hoa Lan lịch sự nét màu yêu sao
Xuân sang vui vẻ hoa Đào
Nghiêm trang hoa Đại ai nào ngóng trông

Tính trang trọng đóa hoa Hồng
Hoa Mai cao thượng

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Quang Hà has answered 51 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Quang Hà

SIGN UP