Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Khoi, 28

Hanoi

  • Likes 8
  • Views 0

Chat
Like

Yêu là kiên nhẫn , yêu là tử tế , không ghen tỵ , không ba hoa , không ngạo mạn , không xúc phạm người khác , yêu không phải là tìm kiếm chính mình , không dễ nổi giận khi yêu , không đúng hay sai khi yêu , tình yêu không êm ả bên trong quỷ dữ , nhưng hoan lạc cùng với chân lý , yêu là bảo vệ người mình yêu là tin tư


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Khoi has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Khoi

SIGN UP