Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hai, 43

Hanoi

  • Likes 40
  • Views 12

Chat
Like

chia tay tất cả các bạn trên Internet nhé! một thế giới ảo ảnh zậy mà ai cũng cứ lao vào như con thiêu thân, đôi lúc thấy lòng thanh thản, giết chết thời gian, nhưng cũng có khi làm cho con người ta trở nên nghiệp chướng. Phải sống đúng với cuộc sống hiện tại, sẽ cảm thấy có ý nghĩa hơn nhiều! Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hai hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Hai

SIGN UP