Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Dạ Minh, 30

Hanoi

  • Likes 85
  • Views 20

Chat
Like

Tôi tin vào tình yêu chân thành, vượt lên những rào cản hoặc sự hấp dẫn của vật chất, và tình yêu đó có thể tạo nên một cuộc sống tốt đẹp và đủ đầy, điều quan trọng là cả 2 tìm thấy nhau, không tìm nhầm một nửa của ai khác, Tôi đã tìm được hạnh phúc của mình và mọi người cũng vậy, tìm nhau bằng trái tim và khối óc !!!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Dạ Minh has answered 10 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Dạ Minh

SIGN UP