Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Cảnh, 51

Hanoi

  • Likes 17
  • Views 14

Chat
Like

Tự thấy mình còn quá nhiều khuyết điểm, duy nhất ưng ý là dám làm, dám chịu trách nhiệm. Không phải nói nhiều mà gặp gỡ mới đánh giá chính xác về nhau.
Mọi việc đều có thể tha thứ, trừ dối trá và lừa đảo.
Mọi khó khăn đều có thể vượt qua, miễn là có niềm tin.
Mọi tuổi tác, trình độ đều không nói lên điều gì, nếu bạn đúng là bạn tôi.
Cuộc sống có chữ tỳ duyên, nhưng nếu chỉ ngồi đợi thì duyên không bao giờ đến.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Cảnh has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Cảnh

SIGN UP