Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Đỗ Huy Hùng, 48

Hanoi

  • Likes 13
  • Views 7

Chat
Like

Kết nối để thành công.
www.trituemedia.vn
Công ty TNHH Truyền thông Trí Tuệ xin gửi lời chào, lời chúc tới Quý khách ngày càng lớn mạnh trong sự nghiệp phát triển của mình.
Tri Tue Media là một Công ty thiết kế, in ấn, quảng cáo chuyên nghiệp về đặt tên, sáng tác logo, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, đồ hoạ ứng dụng, tổ chức sự kiện,... các sản phẩm phục vụ ngành quảng cáo & truyền thông.
Hãy xem: www.trituemedia.vn


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Đỗ Huy Hùng hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Đỗ Huy Hùng

SIGN UP