Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Yen, 30

Hà Giang

  • Likes 100
  • Views 12

Chat
Like

Tôi tên Đỗ Thúy Yên , Tôi 25 tuổi.Hiện tôi đang là giáo viên giảng dạy bộ môn âm nhạc của 1 trường THCS trên địa bàn Tỉnh Hà Giang. Tính tình rất hòa đồng, hay cười . Yêu TDTT, đại loại là các hoạt động phong trào. Tôi rất muốn làm quen với tất cả các anh chị và các bạn trên mọi miền của tổ quốc.


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Yen has answered 35 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Yen

SIGN UP