Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Jung Hee Chun, 49

Hà Giang

  • Likes 17
  • Views 0

Chat
Like

Quá khứ của tôi là 1 chuỗi ngày dài bất hạnh - Tuy nhiên vẫn còn may mắn gặp nhiều điều tốt đẹp từ những người xung quanh, điều đó nói lên sự kết nối của TWOO là quan trọng cho những người có thiện tâm chung tay xây dựng vẻ đẹp cuộc sống mang tính chất và ý nghĩa của loài người tiến bộ - Hãy đem lại sự tốt đẹp cho sự tiến bộ của nhân loại.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Jung Hee Chun has answered 52 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Jung Hee Chun

SIGN UP