Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Erik, 31

Gothenburg  •  Here to date

  • Likes 80
  • Views 2

Chat
Like

Presentationer är alltid svåra.
Vill verkligen inte utge mig för att vara en perfekt eller oduglig person.
I dagens samhälle skall man hellst passa i en speciell mall, annars är man "konstig".
I den mallen passar inte jag men vad gör väl det, alla är vi olika. :P
Hör av dig så får du skapa en egen bild av mig. :)


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Swedish

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Erik has answered 85 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Erik

SIGN UP