Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Phuoc, 46

Dong Ha

  • Likes 14
  • Views 3

Chat
Like

Muốn làm bạn với mọi người!
Phước "xuyên Á"

Du khách sang Lào và Thái Lan theo quốc lộ 9 đều quen mặt người phiên dịch vui tính Trần Hữu Phước, họ đặt cho anh biệt danh "Phước xuyên Á". Có lẽ, chưa có ai ở Quảng Trị "xuyên Á" nhiều như Phước. Và cũng không có một thanh niên nào ở vùng gió Lào cát trắng này đọc thông viết thạo những 3 ngoại ngữ như anh.

Biết nhiều ngoại ngữ vốn là đặc thù của những người làm nghề


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Phuoc hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Phuoc

SIGN UP