Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Thị Liễu, 45

Diễn Châu

  • Likes 434
  • Views 84

Chat
Like

Hãy lạc quan và tin tưởng vào chính mình mọi việc sẽ trở nên đơn giản, Hãy thân thiện với mọi người cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn, lòng đố kị chật hẹp sẽ làm cho con người trở nên nhỏ nhen ích kỷ


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Thai

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Thị Liễu has answered 597 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Thị Liễu

SIGN UP