Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Blondie, 28

Dals Långed

  • Likes 49
  • Views 9

Chat
Like

Att driva en kamp mot livet är en kamp du är dömd att förlora.
Så varför vara rädd för döden när döden är enda sättet att besegra livet?

Livet levs för att vi till slut skall kunna dö.
Alla känslor som kärlek, hat, sorg och lycka...
Det är bara en bonus.

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Swedish

I also speak

Swedish, English, Norwegian

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Blondie hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Blondie

SIGN UP