Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Konrad, 28

Chrzanów

  • Likes 75
  • Views 47

Chat
Like

Jestem w osobą nieśmiałą ale gdy poda mi ktoś pomocną dłoń umiem to docenić.Jestem evenementem , takich ludzi jak ja już
Ciemnawarstwa 04.2009

Ciemna warstwa otacza zmysłami ulice tego miasta.W zastaw biorę własną osobę i tonę w mroku najpotężniejszej energii i war

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (18)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Polish

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Konrad has answered 65 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Konrad

SIGN UP