Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Chi, 30

Cao Lanh

  • Likes 3
  • Views 0

Chat
Like

Hi ! mình tên là: Nguyễn Minh Chí.
Mình rất vui khi được làm quen với các bạn, vì có câu thêm một người bạn hơn là thêm một kẻ thù, mình sẽ tin rằng các bạn sẽ xem mình là bạn của các bạn và mình cũng thế.
Mình sẽ lắng nghe vs có nhiều điều chia sẽ cho các bạn khi các bạn cần đến mình.
Chí đã sẳn sàng r


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Chi has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Chi

SIGN UP