Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Songiang, 45

Can Tho  •  Here to date

  • Likes 93
  • Views 232

Chat
Like

Để yêu một người thì không cần phải cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Bất kể thế nào, khi tình yêu vỡ tan, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ… Mất một người không biết yêu quý bạn, có gì phải buồn? Bởi bạn chắc chắn còn cơ hội một lần nữa gặp được người sẽ nắm tay bạn đi hết hành trình dạo chơi nơi cõi nhân gian này"


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Songiang has answered 100 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Songiang

SIGN UP