Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Valentine Sad, 36

Buon Ma Thuot

  • Likes 191
  • Views 0

Chat
Like

Chào tất cả các anh ,chị em và các bạn!
Chúc mọi ngưòi luôn may mắn trong cs,hạnh phúc trong t.y và thành công tr công v
"Tôi muốn lớn lên với cuộc đời,
Nhưng đời cay đắng quá đời ơi.
Bước vào đời là nơi sóng gió,
Sống trên đời như sống giữa biển khơi"

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (3)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Valentine Sad hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Valentine Sad

SIGN UP