Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thi Sy Duy, 65

Buon Ma Thuot

  • Likes 11
  • Views 1

Chat
Like

Thời gian là liều thuốc nhiệm màu cho những người đang yêu, sẽ yêu và mãi yêu!
...Muốn là có, có nhiều càng tốt nhưng ko quá tham lam. Yêu sự trung thực và chung thủy, mến người có đức độ, hiền nhân...
...Luôn tôn trọng "người ấy" và luôn tìm cách làm "người ấy" vui vẻ - hạnh phúc!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thi Sy Duy has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Thi Sy Duy

SIGN UP