Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Khoa, 35

Buon Ma Thuot  •  Here to date

  • Likes 142
  • Views 14

Chat
Like

mình mong muốn gặp những người bạn chân tình nhất.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt.
Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế .
Đừng bao giờ trách móc bất kì ai trong cuộc sống của bạn cả.
Vì đơn giản là.
Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc.
Người xấu sẽ cho bạn kinh nghiệm.
Người tồi tệ nhất sẽ cho bạn bài học.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

Other

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Khoa has answered 301 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Khoa

SIGN UP