Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Giang, 30

Buon Ma Thuot

  • Likes 90
  • Views 26

Chat
Like

đến một ngày gió bỗng thấy hận mây
xua mây đi đến chân trời góc bể
mây chỉ buồn rồi nặng thinh không nói
để đêm về lặng lẽ hóa thành mưa
rồi một ngày gió bất chợt hiểu ra
thiếu vắng mây cuộc đời thật vô nghĩa
gió lang thang tìm mây nhưng đã muộn
mây năm nào giờ đã hóa cơm mưa.!!!!!!!!!!!!!!!!!


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Giang hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Giang

SIGN UP