Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Love Faith, 35

Boston, Massachusetts

  • Likes 51
  • Views 3

Chat
Like

Yêu & Được Yêu để xây dựng một gia đình hạnh phúc, sống thật sẽ thấy thật, cuộc đờj rất thật sao con ng faj sống zã zốj
Anh không cần biết em như thế nào...dù cho em ngày xưa bao mối tình, không bận tâm, anh sẽ không bận tâm...Chỉ cần em trao anh tấm chân tình, và lời nói xuất phát từ trái tim, chỉ cần em hứa với anh đổi thay, bốn điều yêu hãy làm theo em nhé.
-Điều đầu tiên xin đừng mang gian dối
-Điều thứ 2 chỉ có anh

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (6)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Love Faith hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Love Faith

SIGN UP