Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Trang, 49

Biên Hòa  •  Here for friends

  • Likes 635
  • Views 344

Chat
Like

Tôi không co gì nổi bật, có tư duy tốt.
Sở thích nghe nhạc và mơ ước du lịch đến nơi mình thích.
Khuyết điểm của tôi: quan tâm đến người thân và bạn bè, đồng nghiệp với kết quả mọi người quay lưng khi tôi gặp khó khăn và quá nhiệt tình và tận tụy công việc đến mức không phù hợp thực trạng hiện nay.


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Trang has answered 46 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Trang

SIGN UP