Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Thanh, 47

Biên Hòa  •  Here for friends

  • Likes 117
  • Views 22

Chat
Like

"Hỷ - Nộ - Ái - Ố đều xuất phát từ Trái tim.Sống trên đời ai cũng cần có một trái tim. Bạn hãy để trái tim mình lên tiếng khi nó rung động. Hãy đễ những rung động của trái tim chúng ta hòa cùng một nhịp. Khi đó cuộc đời này thật đẹp và ý nghĩa biết bao"

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (17)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Thanh has answered 50 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Thanh

SIGN UP