Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Phan, 34

Biên Hòa

  • Likes 8
  • Views 13

Chat
Like

"cuộc sống ko công bằng nhưng mình biết thích nghi với nó"
Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh!!!
Ha Tĩnh yêu lắm các bạn ơi! nơi có 99 ngọn núi Hồng,dòng sông Lam nước trong xanh,nơi đai thi hào Nguyễn Du đã sinh ra.Hà Tĩnh nơi của những danh nhân văn hóa,di tích lịch sử.Nểu có ai đã từng đến mảnh đất yêu thương này thì sẽ hiểu dc những gì mà tôi nói.nơi đó có nhũng con người chịu thương chịu khó, sống chắt chiu bao nghĩa tình, dù thời


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Phan hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Phan

SIGN UP