Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Như Ý, 29

Biên Hòa

  • Likes 9
  • Views 0

Chat
Like

Nguyễn Như Ý (hay còn gọi là Italia) đến từ Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hiện đang sống và làm việc tại Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Là con người thật thà nên hóa dại. Mọi chuyện đều không biết bắt đầu từ đâu, làm gì và làm sao để đạt được điều mà mình mong muốn. Cho đến thời điểm này, thời điểm của năm 2014 vẫn đang là độc thân, chưa được mảnh tì


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Như Ý has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Như Ý

SIGN UP