Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hiền, 30

Biên Hòa

  • Likes 242
  • Views 13

Chat
Like

Đợi chờ là hạnh phúc. Hay là. Kết thúc của niềm tin. .!!*
- Đến với nhau là cả đoạn đường dài vất vả
- Vậy mà chỉ cần lùi 1 bước, qay lưng lại, đã thành ng lạ : )
- Quan trọnq đến mấy . .cứ cách xa. . Rồi cũng trở thành k wen biết
- Yêu thươq đến mấy . .Cứ im lặng. . Rồi cũnq sẽ nhạt nhòa !~
Cách tốt nhất để giử gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

I also speak

English

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm bisexual

SEE MORE

QUESTIONS

Hiền hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Hiền

SIGN UP