Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Các Nguyên, 28

Bến Tre  •  Here to chat

  • Likes 23.5k
  • Views 77.4k

Chat
Like

Have a nice day!
"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác."
"Trời chẳng thiên vị khi che phủ cho vạn vật. Đất chẳng riêng tư tải gánh cho ai
Mặt trăng, mặt trời sáng chung cho tất cả.."
"Lạc quan là một hình thức lười biếng của trí tuệ. Bi quan là hình thức lo xa của trí tuệ"


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm seeing someone

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Các Nguyên has answered 80 questions

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Các Nguyên

SIGN UP