Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Nguyễn Việt Hưng, 31

Bắc Giang

  • Likes 10
  • Views 0

Chat
Like

¤¤¤"Tôi thích đi dạo trong mưa vì lúc đó sẽ chẳng ai thấy được những giọt nước mắt của tôi...." ~~tôi muốn yêu 1ng - vì tôi mà làm tất cả . ~~Chứ k mún yêu 1ng - chỉ dùng lời nói mà diễn tả cả tương lai . trái tim A du? manh. de? yeu E nhug rat" de~vo~ neu" E làm nó dau. nên E dung làm tôn? thuong trái tim cua? A nak .....

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (2)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Nguyễn Việt Hưng hasn't answered any questions yet

ASK HIM QUESTIONS

Find more profiles like Nguyễn Việt Hưng

SIGN UP