Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Gió Phù Sa, 30

Bạc Liêu

  • Likes 330
  • Views 10

Chat
Like

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,
VÔ duyên đối diện bất tương phùng!
Thích dạo phố cùng bạn, hóng gió biển, măm kem, đọc sách & mua sách (sách, báo, truyện...), chơi game(audition, pắn zịt, zing...), thix xe độ xe ko đụng hàng ^^ thix đc có ng chở ih chơi và là tín đồ của mí cái siêu thị ^^

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (1)

PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Gió Phù Sa has answered 1 question

SEE HER QUESTIONS

Find more profiles like Gió Phù Sa

SIGN UP