Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Luan, 61

Ấp Nhì (1)

  • Likes 19
  • Views 0

Chat
Like

Bởi vì trên đời này có nhân - quả, nên những kẻ xấu xa sẽ phải trả giá cho những việc mình làm.
Đau khổ thì không bổ béo gì, nhưng cứ tin đi, kẻ làm cho bạn khổ đau, sẽ bị đau gấp nhiều hơn thế.
Kiên nhẫn đợi chờ số phận, ngậm hận nhả thù, quên những kẻ thù và yêu thêm người tử tế...........!


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Luan has answered 20 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Luan

SIGN UP