Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Monika, 41

Żychlin

  • Likes 125
  • Views 0

Chat
Like

„Nie wystarczy pokochać …
Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez życie.”
''ten pocałunek
pachniał jak rozgryziona łodyga maku
czerwono posypał się z warg
zakwitł
w miękkim wgłębieniu dłoni
kiedy wspięłam się na palce
dzwonił
w dojrzałym polu
lecz wtedy
nie było już mnie
znikłam
w tym złotym pocałunku''


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Polish

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Monika hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Monika

SIGN UP