Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Minh Thanh, 57

Dong Hoi

  • Likes 53
  • Views 18

Chat
Like

Sống ở công trường nắng cứ đổ chói chang, nắng bốc bụi ném vào da con gái. Ánh lửa hàn cho anh nhìn thấy mãi, xong công trường anh tìm em ở đâu. Không có nơi nào chúng tôi ở được lâu, năm bảy tuổi nghề mấy lần thay địa chỉ, mưa nắng công trường nghề chúng tôi là thế...


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm married

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Minh Thanh has answered 114 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Minh Thanh

SIGN UP