Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Lê Vi, 55

Da Nang  •  Here to date

  • Likes 53
  • Views 100

Chat
Like

Thích thơ nhạc họa, là đường đi ngắn nhất cho con người tiếp cận với nghệ thuật CHÂN THIỆN MỸ từ cuộc sống
BÂNG KHUÂNG
Gặp gỡ nàng thơ giữa cuộc đời
Khung trời ngây dại quá đi thôi
Hoa đưa trước gió hồn e ấp
Bướm đón trong vườn mộng lã lơi
Ngượng ngập trên cành bông cúc điểm
Bâng khuâng dưới nắng dáng mai cười
Anh về nghe giọt hồng rơi rụng
Rụng giữa hồn anh lâu lắm rồi.
LÊ VI


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Lê Vi has answered 1 question

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Lê Vi

SIGN UP