Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hoangdangtai, 49

Da Nang  •  Here for friends

  • Likes 116
  • Views 54

Chat
Like

CÒN ĐÓ EM ƠI !

Đời hạnh phúc thật là ngắn ngủi,
Khi gần nhau thường hay giận dỗi,
Đã xa nhau thì lại nhớ nhung,
Mắt biết màu hoe, biết ai đây!
Chạch lòng mãi nhớ thương nhau hoài,

Chiếc cầu nhỏ còn đó em ơi,
Xa thật rồi lưu luyến vấn vương,
Hẹn sang kiếp sau ta cùng bước,
Bởi mùa Thu đến lá vàng rơi.
Anh chờ em, mãi mãi chờ em !!
…………………(Bút ký: dangtaihoang)

PHOTOS & VIDEOS
Private photo (22)

PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hoangdangtai has answered 11 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Hoangdangtai

SIGN UP