Or sign up with e-mail

Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Hieuchip, 31

Da Nang

  • Likes 4
  • Views 0

Chat
Like

open arms.
Vâng, trước đây tôi thường suy nghĩ về những gì của ngày hôm qua và lo lắng quá nhiều về ngày mai mà không thực sự sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. tôi đã không nhận ra được rằng với ngày hôm nay tôi có thể làm thay đổi tất cả. bí quyết thật giản dị. tất cả là do suy nghĩ và cách nhìn của mình. mọi người nói với tôi là tôi đang hạnh phúc, và tôi cũng cảm nhận như vậy. tôi mong mọi người cũng hp.


PROFILE DETAILS

Gender

Male

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Hieuchip has answered 10 questions

SEE HIS QUESTIONS

Find more profiles like Hieuchip

SIGN UP