Or sign up with e-mail
Please enter your email address
Please enter a valid email address
This email address has been blocked
This domain has been blocked
Please enter a valid email address
This email address is already in use
Please enter your password
Your password is too short
Please enter a valid password
Your password must be at least 8 characters long.
By clicking 'Sign up', you accept our Terms & Conditions and our Privacy Policy, including our Cookie use.

Cự Giải, 31

Da Nang

  • Likes 166
  • Views 4

Chat
Like

Con gái Cự Giải ko thích người # nghĩ rằng mìh cần đến họ và luôn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mìh là người độc lập

Con gái Cự Giải là một người bạn tuyệt vời, luôn lắng nghe chuyện của người khác và góp ý, chia sẻ cùng họ một cách chân thành nhất ;)
Nhưng những tâm sự của bản thân con gái Cự Giải thì dường như không ai hiểu nổi...


PROFILE DETAILS

Gender

Female

Preferred language

Vietnamese

Relationship status

I'm single

Sexual orientation

I'm straight

SEE MORE

QUESTIONS

Cự Giải hasn't answered any questions yet

ASK HER QUESTIONS

Find more profiles like Cự Giải

SIGN UP